Ekosystem - Lövskog och barrskog | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Naturkunskap 1b
 • Inget betyg givet
 • 16
 • 3332
 • PDF

Ekosystem - Lövskog och barrskog | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om skogens ekosystem, där eleven har tagit utgångspunkt i de två mest utbredda skogstyperna i Sverige; nämligen lövskog och barrskog. Eleven jämför dessa ekosystem genom litterär vetenskaplig information, samt genom exkursioner i skog och mark. Arbetet innehåller utförliga bilder som illustrerar de olika ekosystemen och dess vegetation.

Syfte
Syftet med den här undersökningen är att studera två olika ekosystem och sedan jämföra med den information jag har hittat. De ekosystem som jag ska studera och har undersökt är gran -och barrskogen.

Innehåll

Ekosystem

1. Inledning
1.1. Bakgrund
1.2. Syfte

2. Metod och material
2.1 Metod
2.2 Material

3. Barr -och lövskogen
3.1 Ekosystem
3.2 Barrskog
3.3 Lövskog
3.4 Kalhygge

4. Diskussion

5. Källförteckning

Utdrag

2 Metod och material
2.1 Metod
Den metod som har använts är litteraturstudie och då har fakta hittats på internet sidor som har letats fram via google. En annan metod som användes var även undersökningar, då jag har gått ut i skogen och undersökt en barrskog och en lövskogs ekosystem för att få fram information till mitt arbete. Varför de här metoderna användes var på grund av att de passade bäst in till det här arbetet och ingen annan metod hade kunnat använts. En nackdel med att använda information från internet är att man måste undersöka om sidorna är tillräckligt trovärdiga annars kan man inte använda information därifrån. Så det är en nackdel att det tar lite extra tid att kolla upp om sidan är tillräckligt trovärdig för att kunna använda.

2.2 Material
Det material som har använts till det här är litteratur, sidor från internet och undersökning/exkursion. Varför det inte valdes något annat material till den här studien var på grund av att det inte passade inte till det här arbetet och till den information som behövdes så därför valdes bara litteraturstudie och undersökningar i naturen. Jag valde cirka 8 olika källor och jag granskade sidorna noga så att jag inte fick felaktig information till min studie. Det gäller att man är noga vid val av källor eftersom att vissa källor kan anses vara osäkra. Valet av källorna påverkar arbetet mycket och det kan öka trovärdigheten om man har säkra källor... Köp tillgång för att läsa mer

Ekosystem - Lövskog och barrskog | Fördjupningsarbete

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-05
  Bra arbete, dock inget jag behövde. Mycket bra info av olika växter.
 • 2016-08-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra skrivet, skulle önska mer om ekosystemtjänster
 • 2016-12-11
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra struktur, saknar det där lilla extra men bra!
 • 2016-03-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Vakert betyg, verket jöämnflresle