Ekosystem | Sjö | Näringsrik eller Näringsfattig | Biologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Biologi A
 • G
 • 6
 • 1271
 • PDF

Labbrapport: Ekosystem | Sjö | Näringsrik eller Näringsfattig | Biologi A

En enklare rapport i Biologi A, där eleven fått i uppgift att studera en sjös ekosystem och ta reda på huruvida sjön är näringsrik eller näringsfattig. Eleven presenterar först information kring ekosystem och sjöar i allmänhet, och redogör sedan för olika tester som genomförts vid en exkursion till en sjö: tester som undersöker syrgashalten, fosfathalten, PH, siktdjupet och temperaturen. Eleven beskriver även vilken form av liv det finns vid sjön vad gäller djur, kryp och växtlighet.

Innehåll

Inledning
- Ekosystem
- Energis flöde i ett ekosystem
- Materians kretslopp i en sjö
- Årstidsväxligheter i sjöar
- Sjöns delar

Material och metoder
- Syrgashalten
- Fosfathalten
- PH
- Temperaturen

Resultat
- Kemiska analyser av vatten
- Temperatur varje halvmeter till botten
- Plankton och deras latinska namn
- Olika kryp/djur och deras latinska namn
- Växter och deras latinska namn

Diskussion och slutsats
Källor

Utdrag

"Material och metoder:

Syrgashalten:
Vattenprov togs i botten och ytan med en vattenprovtagare och hälldes i plast flaskor, sedan
bestämdes det i laboratoriet genom att följa instruktionerna vid mätstationen. Resultaten man fick vid titreringen multiplicerades med 2,6 för att få syrgaskoncentrationen i mg syrgas/ dm upphöjt i tre. (mer analysera)

Fosfathalten:
Bestämdes både med hjälp av ett fältkit från Merck och spektrofotometriskt med en Lovibond fotometer. Vid båda metoderna följdes instruktionerna som följde med förpackningarna.

PH:
Mättes med en ph-meter genom att följa instruktionerna vid apparaten.

Siktdjupet:
Man använde ett långt snöre med knutar som var 0,5 m och tog hur djup det var från ytan till botten och hur mycket kan man se i vattnet när en sak går ner.

Temperaturen:
Vattenprov togs vid botten och ytan med en vattenprovtagare och kollade på en temperatur som visade skillnaden t.ex. vilket som var kallare."... Köp tillgång för att läsa mer

Ekosystem | Sjö | Näringsrik eller Näringsfattig | Biologi A

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra skrivet! Förtjänar minst ett VG
 • 2015-04-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra! Författaren borde formulera sig tydligare.
 • 2014-05-29
  det här ämnet ett bra ämne