Ekosystemet i Östersjön | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • International Baccalaureate (IB) 2. IB
  • Annat
  • A
  • 4
  • 1851
  • PDF

Ekosystemet i Östersjön | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om ekosystemet i Östersjön. Eleven beskriver bland annat miljön i Östersjön, hur olika arter anpassat sig till livet i Östersjön, näringsväv i Östersjön, energiflöde, störningar i Östersjöns ekosystem och människans påverkan. Vidare så diskuteras åtgärder för att förhindra övergödning.

Innehåll

EKOSYSTEMET: ÖSTERSJÖN
- Miljön i Östersjön och hur de olika arterna anpassat sig till den
- Ett exempel på hur en näringsväv i Östersjön kan se ut
- Energins flöde genom ekosystemet i Östersjön
- Störningar i Östersjöns ekosystem och hur arter påverkar varandra vid sådana förändringar
- Människans påverkan
- Hållbar utveckling
- Referenser

Utdrag

Östersjön gränsar till Sverige i både öst och syd. Östersjön sträcker sig från Bottenviken som är belägen norrut till de danska sunden som är belägna söderut. Kattegat räknas oftast som en del av Östersjön.1 Årlig nederbörd är ca 225 kvadratkilometer per år och avdunstningen är -185 kvadratkilometer per år. Man kan därmed säga att humiditeten för denna period är +40 kvadratkilometer.2 Östersjön är en oligotrof hav med ett avvikande och säreget ekosystem som gått igenom flera förändringar innan den fick sin nuvarande form med bräckt vatten. Östersjön kännetecknas också av ett långsamt vattenutbyte som dels beror på ett stort tillflöde av sötvatten och oregelbundna saltvatteninflöden från omrkingliggande älvar.
Detta ställer i sin tur krav på på de organismer som lever här och därmed har det skett en genetisk anpassning mellan organismerna, som gjort att dem mer specifikt anpassat sig till miljön i Östersjön. Man kan därför finna specifika arter för Östersjön men även så kallade artfränder som egentligen finns i andra världshav och invandrat till Östersjön... Köp tillgång för att läsa mer

Ekosystemet i Östersjön | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.