Ekvivalens av två titreringsförsök | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Kemi 2
 • Inget betyg givet
 • 6
 • 1481
 • PDF

Ekvivalens av två titreringsförsök | Labbrapport

En labbrapport som syftar till att bestämma ekvivalenspunkten för två olika titreringsförsök. Här bestäms koncentrationen av två syror med hjälp av titreringskurvor och ekvivalenskurvor.

Innehåll

Titrerkurvor med precision

1. Rubrik
2. Syfte
3. Hypotes
4. Material
5. Utförande
6. Resultat
7. Felkällor
8. Slutsats

Utdrag

4. Material

Anteckningspapper, penna, kurslitteratur, miniräknare

Material som webbläraren använder:

Stativ, byretthållare, byrett, pipett 20 cm3, peleusboll, bägare av hög modell 100 cm3, pH-meter, magnetomrörare

Kemikalier som används under laborationen:

- NaOH 0,100 mol/dm3
- HCl 0,1 mol/dm3
- HAc 0,1 mol/dm3

5. Utförande

Iakttagande av en webbfilm där det undersöks hur pH-förändringarna sker vid titrering av stark syra med stark bas (HCl/NaOH) och titrering av svag syra med stark bas (HAc/NaOH). 20ml HCl och 20ml HAc titrerades med totalt 50ml NaOH vid de olika försöken. 1 ml NaOH tillsattes i taget mellan 1ml-30ml, sedan när pH-värdet började bli konstant tillsattes 20ml NaOH så att totala mängden NaOH blev 50ml i båda försöken. Alla olika volymer och pH-värden i blandningen antecknades.

Två stycken grafer skapades med de uppmätta värdena och ekvivalenspunkten för de två olika titreringarna avlästes genom att räkna ut mittpunkten på den brantaste sträckan i vardera graf. Därefter räknades de olika syrornas koncentrationer ut med tre värdesiffror... Köp tillgång för att läsa mer

Ekvivalens av två titreringsförsök | Labbrapport

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-10
  Den var bra, jag gillade hur den var väldigt bra på att förklara. Mycket tacksam för hjälpen.. mvh en sliten hermods student.
 • 2015-12-13
  Skriven av Studerande på Termin 3
  Bra skrivet och tydligt förklarat
 • 2017-03-02
  helt okej laborationsrapport
 • 2016-03-27
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  kunde vart bättre, helt okej...