El Nino och global uppvärmning | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Geografi 1
  • A
  • 5
  • 1793
  • PDF

El Nino och global uppvärmning | Fördjupningsuppgift

I den här fördjupningsuppgiften skriver eleven om El Nino och resonerar kring den globala uppvärmningen.

Innehåll

El Nino
Global uppvärmning
Källförteckning

Utdrag

El Niño:
På bilden kan vi se väderfenomenet El Niño som främst förekommer runt den Indiska Oceanen och Stilla havet, men som även kan dra konsekvenser över hela världen. El Niño förekommer mellan vart fjärde och sjunde år och håller i sig i ungefär 12-17 månader och i år är det ett El Niño-år. När det är ett så kallat El Niño-år avtar passadvindarna eller byter riktning. Den plötsliga vändningen av vindarna leder till att det varma ytvattnet vid Oceanien förs österut. Men även systemet med moln och regnvädret följer med. Det varma vattnet förs upp längs Sydamerikas kust och trycker där ned det varma näringsrika vattnet. När även molnsystemet skjuts iväg österut blir det torka kring området vid Australien. Istället blir det mer regn och orkaner österut än vad som är vanligt.

När det varma ytvattnet försvinner från Australiens kust smyger det kalla vattnet sig fram och även med hjälp av solen så avdunstar mycket lite vatten och torkan i Australien ökar. Det kalla näringsrika vattnet som tidigare förekommit krig Sydamerikas kust försvinner som sagt vid El Niño-år. Detta leder till en minskning av fisklivet, eftersom fiskar.....
------

Global uppvärmning:
På grund av växthus effekten kommer vi se en ökad global medeltemperatur, vilket medför att kommer vi får smältande isar vid polerna. Detta kommer att leda till en ökad vattennivå som kommer att översvämma många städer vid kusterna. Haven kommer även att spädas ut av sötvatten från de smälta isarna vilket kommer att resultera i att den haloklina balansen rubbas och därmed kommer strömmar. Detta eftersom strömmar i havet bland annat drivs av den termohalina cirkulationen. Exempelvis den livsviktiga Golfströmmen kommer att byta riktning/försvagas om den globala medeltemperaturen fortsätter att öka. Med stor sannolikhet lär hårda vindar också uppstå som en konsekvens av de drastiska ändringarna av vädret. Hårda vindar skadar väldigt hårt nere vid biomen som har B-klimat det vill säga stäpp. Stäpp utsätts för desertification, eller ökenspridning. Desertification sker även idag med hjälp av människans påhitt som skövling av regnskog och konstbevattning, men hårdare klimatförändringar skyndar på processen ytterligare.3

En ökad temperatur över hela jorden hade inte endast smält isarna kring polerna utan den hade även smält permafrosten i Sibirien. Smälter permafrosten kommer tonvis av växthusgaser...... Köp tillgång för att läsa mer

El Nino och global uppvärmning | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.