Elektricitet och energi | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Fysik 1a
 • C
 • 5
 • 1902
 • PDF

Elektricitet och energi | Sammanfattning

En utförlig sammanfattning som handlar om elektricitet och energi. Här berättas om olika energikällor samt hur elektricitet fungerar och hur det produceras, elens väg till hushållen förklaras också. Dessutom redogörs för spänning, resistens och ström samt Ohms lag.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Utdrag

Hur producerar man energi? Vi använder oss oftast av kärnkraftverk, vi brukar använda atomkärnorna av uran, när dessa kärnor klyvs bildas ånga, så här fungerar det: ångturbinen sitter på en axel ihopkopplad med generatorn, den gör så att man kan omvandla energi från vattenånga till mekanisk energi, det som sker att vattenångan skapar tryck så att fläktarna är tvungna att röra på sig, utan turbinen så fungerar inte generatorn eftersom den behöver kraft från en turbin för att skapa plusladdade elektroner. Vi kan börja med att förklara hur det händer i generatorn, den fungerar med hjälp utav induktion. Induktion är när du för in en magnet i en spolen, när den rör sig i polen skapas elektrisk ström, är magnet stilla i polen blir det ingen... Köp tillgång för att läsa mer

Elektricitet och energi | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Rätt bra, saknade källor dock