Elektricitet och magnetism | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Fysik 2
 • B
 • 2
 • 379
 • PDF

Elektricitet och magnetism | Labbrapport

En labbrapport vars syfte ät att utreda hur elektricitet skapar magnetiska fält. Eleverna använder sig av formeln för magnetfält runt en rak ledare för att räkna ut ledarens magnetiska flödestätet, och använder sig sedan av trigonometri för att avgöra jordens magnetfält som påverkar kompassnålen under ledaren.

Innehåll

Elektricitet & magnetism

- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
-- Steg 1
-- Steg 2
-- Steg 3
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

Materiel

Spänningskälla
Amperemeter
Kompassnål
Gradskiva

Utförande

Steg I:
Vi använder spänningskällan som utgångspunkt. Vi skapar en krets där en ledare spänns upp i nord-sydlig riktning. Under ledaren har vi placerat en kompassnål och under den har vi en gradskiva för att kunna observera med hur många grader kompassnålen ger utslag när strömmen slås på. Vi använder en amperemeter till att mäta strömmen i kretsen. Kompassnålen startar med pilen mot norr.
Steg II:
Vi slår på strömmen i kretsen. Det skapas nu ett magnetiskt fält runt ledaren. Kompassnålen ger utslag 55° i nordostligriktning. Nu är det både det inducerade magnetfältet och jordens magnetfält som påverkar kompassnålen. Jordens magnetfält vill ha kompassnålen mot norr och det inducerade magnetfältet vill att kompassnålen ska peka rakt mot öster.
Steg III:
Vi mätte avståndet mellan ledaren och kompassnålen, r= 3,5 cm... Köp tillgång för att läsa mer

Elektricitet och magnetism | Labbrapport

[35]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Redogörelse var något kort, en fylligare resultatdel hade varit önskvärt. En korrekturläsning av rapporten skulle vara fördelaktig då den i nuläget innehåller en del fel såsom särskrivningar och pronomen som inte ska användas i en objektiv laborationsrapport. Formler hade varit bättre än löpande text.
 • 2020-11-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  varför ljuger dem att det ÄR EN JÄVLA B NIVÅ LABB RAPPROT ÄR DE HELT EFTERBLIVNA????? DETTA ÄR INTE EN B NIVÅ LABB RAPPORT DEM LJUGER DET ÄR EN E NIVÅ
 • 2017-10-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  tackkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 2017-03-29
  En väldigt kort laborationsrapport.