Elektrokemi | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Hantverksprogrammet (HV) Årskurs 2
  • Kemi 1
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 699
  • PDF

Elektrokemi | Frågor och svar

Enklare svar som redogör för en rad frågeställningar inom elektrokemi.

Notera att källor saknas.

Innehåll

Elektrokemi

1. Vad innebär det när ett ämne oxideras?
2. Vad kallas den reaktionen där elektroner avges?
3. Vad innebär det när ett ämne reduceras?
4. Vad kallas den reaktion där ett ämne tar upp elektroner?
5. Vad händer med ett ämnes atomer när det tar upp elektroner?
6. Hur går det med ett ämnes atomer när de avger elektroner?
7. Varför bildas metallist koppar på en järn spik, när det ställs i en lösning med koppar joner?
8. Vad sker om man placerar en kopparspik i en lösning, som innehåller järn joner?
9. Ge två exempel på metaller som är ädla?
10. Ge två Exempel på metaller som är oädla?
11. Hur gör man för att förhindra att ett fartygsskorv rostar?
12. Vad är en offeranod?
13. Vad betyder anod?
14. Vak betyder katod?
15. Vad menas med PANK regeln?
16. Hur är ett batteri uppbyggt?
17. Vad är det som bestämmer spänningen i ett batteri?
18. Vad är en galvaniskcell?
19. Vad sker vid elektrolys av saltsyra?
20. Vad sker vid elektrolys av koppar klorid?
21. Vad innebär det att en elektrisk ström är sluten?
22. Vilken praktisk nytta har man av elektrolyt?
23. Varför är det bra att förzinka föremål som är gjorda an järn?
24. Vad innebär galvanisering?
25. Varför lägger man ett tunt lager tenn på konservburkar av järn?
26. Vad är en redox reaktion?
27. Varför reducerar magnesium zinkjoner?
28. Vad är metallernas spänningsserie?
29. Varför ska man vara försiktig när man säterihop två metaller?
30. Varför ska man inte spika fast koppar plåt med järnspik?

Utdrag

Se vänligen uppsatsen... Köp tillgång för att läsa mer

Elektrokemi | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.