Elektronmassa | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 740
 • PDF

Elektronmassa | Labbrapport

En labbrapport där elektronmassan, elektronens vilomassa, bestäms med hjälp av magnetism. Detta görs genom att skjuta elektroner från en elektronkanon vinkelrätt mot flödeslinjer från ett homogent magnetfält.

Innehåll

Elektronmassa - Vad väger egentligen en elektron?

- Inledning
- Utförande
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

Materiel:
Elektronstrålrör, Helmholtzspolar, likriktaraggregat 0 – 30 V, likriktaraggregat 0- 250 V, ameperemeter 0 – 3 A, voltmeter 0 – 300 V.

Utförande:
Elektronkanonen får sin glödström från 6.3 V växelström. Strömen kommer från likriktaraggregat 0 – 250 V med en parallelkopplad voltmeter. Magnetfältet som skapas från helmholtzspolarna skapas av likström från likriktaraggregat 0 – 30 V som har en amperemeter kopplad i serie. För kopplingsschema, se papper ”Elektronens massa”.

Med tabell I (se resultat) får man ett samband mellan strömstyrka och magnetisk fältstyrka. Genom linjär approximation anpassas en graf av de angivna värdena. Med hjälp av grafen kan man få ut magnetfält genom att använda strömstyrkans ”value” på kalkulatorn på.

Vid försöket:
Slå på likriktaraggregaet till elektronkanonen och avvakta i 120 sekunder innan den blir varm. Öka accelerationsspänningen till 180 V. Justera magnetströmmen så att elektronstrålen cirkuleras till de angivna diametrarna. Anteckna strömstyrkan A till Helmholtzspolarna (som skapar magnetfältet) för varje diametermarkering. Anteckna även spänningen U från den parallelkopplade voltmetern som är kopplad till elektronkanonen... Köp tillgång för att läsa mer

Elektronmassa | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  utförligt skriven, den hjälpte mig galet mkt och den saknas källkritik
 • 2015-03-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra elektronmassa laboration, men saknar felkällor.