Eliminering av bakterier med UV-lampor | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • Inget betyg givet
 • 12
 • 3474
 • PDF

Gymnasiearbetet: Eliminering av bakterier med UV-lampor | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete om eliminering av bakterier med UV-lampor. Eleverna undersöker hur effektivt Ultraviolett B och Ultraviolett C är för att eliminera bakterierna i olika bakteriekolonier.

Syfte
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur effektivt Ultraviolett B och Ultraviolett C är mot att eliminera bakterierna. Eftersom bakterier utvecklar sin resistans mot de olika metoderna som används för att eliminera bakterierna så som klor i vatten verket behöver man utveckla en ny metod för att eliminera bakterier. I vårt fall ska vi testa hur effektivt ultraviolett dödar bakterier.

Innehåll

STERILISERING UTAV BAKTERIER MED HJÄLP AV ULTRAVIOLETT STRÅLNING

- Abstract
- Innehållsförteckning
- Syfte
- Inledning
- De prokaryota cellerna
- Bakteriernas olika levnadsmiljöer
- Ultraviolett strålning
- Den biologiska verkan av ultravioletta strålningen
- Flera olika sätt att eliminera bakterier
- Frågeställning & hypotes
- Frågeställning
- Hypotes
- Material
- Metod
- Laboration #1 Tillverkning av agar plattor
- Laboration #2 Bakterieodling
- Laboration 3# Utsätta bakterier för UV-ljus
- Redovisning av resultat
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats

Utdrag

Frågeställning & hypotes

Frågeställning
1. Har våglängden på den ultravioletta strålningen någon roll när det gäller att eliminera bakterier?
2. När börjar bakterierna påverkas av strålningen?
3. Hur lång tid måste bakterierna utsättas för UV-strålning?
4. Hur påverkas bakterierna?

Hypotes
Tanken om att kunna döda bakterier med hjälp utav ultraviolett strålning lät tveksamt från början. Eftersom jorden konstant utsätts för ultraviolett strålning har det ändå inte påverkat vår evolution. Med detta i bakhuvudet så drogs denna slutsats, att bakterier inte kommer att påverkas av direkt kontakt med ultraviolett strålning C... Köp tillgång för att läsa mer

Eliminering av bakterier med UV-lampor | Gymnasiearbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mmentaren ska besvara en eller flera av följande frågor: - Vad är bra? - Vilken del gav dig mest inspiration eller hjälp? - Är där någo
 • 2015-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra skrivet hjälpte mig att få en bättre förståelse

Material relaterade till Eliminering av bakterier med UV-lampor | Gymnasiearbete.