Elitidrott som fenomen | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Elitidrott som fenomen | Utredande text

En utredande text där eleven undersöker elitidrottande som fenomen. Fokus ligger bland annat på huruvida elitidrottande kan anses hälsosamt, orsaker till att elitidrottare pressar sig så pass hårt samt krav på elitidrottare vad gäller både livsstil och kropp.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

I denna examination har du berört kunskapskraven på en A-nivå, bra jobbat! Du har skrivit en mycket bra reflektion.

Innehåll

ELITIDROTT SOM FENOMEN

- Är elitidrott hälsosamt?
- Vad tror du är anledningen till att elitidrottare kan pressa sig så hårt som det krävs för att nå sitt/sina mål?
- Diskutera huruvida samhällets krav på elitidrottare påverkar hur de tränar/äter/lever.
- Diskutera kring hur kroppsideal kan påverka en elitidrottares prestationsförmåga.

Utdrag

Men som sagt så är skador väldigt vanligt inom elitidrotten. Hur allvarliga skadorna kan vara varierar. Skador kan variera ifrån att vara från bara någon vecka till flera år. Eller i värsta fall då det kan vara kroniska skador så kan det vara under hela livet (!). Det värsta är nästan att elitidrottare oftast känner sig tvungna att fortsätta och att de verkligen vill nå sina mål, vilket får de att fortsätta att träna eller i värsta fall, att tävla, samtidigt som de är skadade... Köp tillgång för att läsa mer

Elitidrott som fenomen | Utredande text

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-05-27
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
    Mycket egen erfarenhet, vilket jag tyckte var bra.