Ellära: Serie- och parallellkoppling | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 1a
 • G
 • 3
 • 511
 • PDF

Ellära: Serie- och parallellkoppling | Labbrapport

En labbrapport inom ellära som handlar om olika elektriska kretsar. Här undersöks serie- och parallellkopplade kretsar och deras spänning och ström.

Innehåll

- Inledning
- Teori
- Hypotes
- Seriekoppling
-- Mätvärden
-- Beräkningar
-- Resultat
- Parallellkoppling
-- Mätvärden
-- Beräkningar
-- Resultat
- Diskussion
- Slutats

Utdrag

Inledning: Denna laboration handlar om elektriska kretsar. Vi ska studera spänningar och ström i parallellkopplingar och seriekopplingar. I denna uppgift ska vi även räkna med ampere och voltmetrars inre resistans.
Teori: Ohms lag innebär att spänningen (U) är proportionell över resistansen (R) mot den elektriska strömmen (I).

U = R/I

En seriekoppling är en elektrisk krets där komponenterna är sammankopplade utan förgreningar. Vide en seriekoppling så gäller sambandet U = U1 + U2 + ......Un.

En parallellkoppling är en elektrisk krets där komponenterna är sammankopplade med olika förgreningar. Sambandet för strömningar i parallellkopplade kretsar är... Köp tillgång för att läsa mer

Ellära: Serie- och parallellkoppling | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa