Elmotorn | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Teknik 1
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 1347
  • PDF

Elmotorn | Sammanfattning

En sammanfattning som handlar om elmotorn. Här berättas om elmotorns bakgrund och utveckling, hur en elmotor ser ut och fungerar samt vilka apparater elmotorn används till. Avslutningsvis gör eleven egna reflektioner kring elmotorns för- och nackdelar.

Innehåll

1. Bakgrund
2. Rörelseenergi och elenergi
3. Hur elmotor ser ut och vad den består en av
4. Hur elmotorn fungerar
5. I vilka apparater och vad används en elmotor till?
6. Vad finns det för några för- och nackdelar med en elmotor?
7. Jag tycker!

Utdrag

Lorentzkraften gör att en elektrisk motor fungerar. Den är på spolens ledare. När man slår på ström på rotorn så börja spolen att rotera (rotorn vrids ett halvt varv). Då utnyttjar elektromagnetism elmotorn och bildar ett magnetiskt fält runt tråden.
Detta används i elmotorer. När metallblecken (kopparplåt eller koppartejp) på rotorn får ström så genom att magnetfältet som bildats runt tråden dras till de olika polerna blir spolen elektromagnetisk med en nord och syddända. De man gör då är att skapat rörelseenergi. Det för att en elmotor kan omvandlar elenergi till rörelseenergi. En elektrisk motor får ju elenergi som ger rörelse... Köp tillgång för att läsa mer

Elmotorn | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.