Embryoteknologi och Genteknik | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Naturkunskap A
  • C
  • 2
  • 796
  • PDF

Embryoteknologi och Genteknik | Instuderingsfrågor

Frågor med kortare svar kring genteknik och embryoteknologi (stamcellsteknologi). Eleven beskriver bland annat vad forskning av embryonala stamceller innebär, vad syftet med embryoteknologi är, etiska ställningstagande i frågan samt lagstiftning på området. Vidare så tar eleven själv ställning till huruvida man kan anse den embryonala forskningen försvarbar eller ej.

Innehåll

EMBRYOTEKNOLOGI: ETISKA PERSPEKTIV PÅ GENTEKNIK

- Vad är embryoteknologi, var står forskningen idag?
- Vad är syftet med embryoteknologi?
- Vilka etiska frågor kan man ställa om tekniken? Vilka oetiska ställningstaganden kan man göra?
- Vad finns det för lagstiftning på området?
- Egen slutsats
- Källor

Utdrag

"Kritiker till mänsklig embryoteknik menar att en människa får sitt fulla människovärde vid befruktningen och därför ska skyddas från den ovärdiga behandling som de tycker att forskningen ger upphov till. Kraftiga motståndare till embryonal forskning menar dessutom att ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Embryoteknologi och Genteknik | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.