Emigrationen till Amerika (USA) under 1800-talet | Historia B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia B
 • Inget betyg givet
 • 7
 • 2490
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Emigrationen till Amerika (USA) under 1800-talet | Historia B

En längre fördjupningsuppgift som undersöker svenskarnas emigration till Amerika (USA) under 1800-talet. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vilka immigrerade till Amerika?
- Vilka orsaker låg bakom européernas och svenskarnas emigration till Amerika?
- Hur skildras Sverige då och Sverige nu?

Innehåll

- Syfte
- Vilka immigrerade till Amerika?
- Svenskarna
- Emigrationens fader
- Vilka orsaker låg bakom européernas och svenskarnas emigration till Amerika?
- Hur skildras Sverige då och Sverige nu?
- Slutsats
- Källkritik
- Källförteckning

Utdrag

"Emigrationens fader: Den svenska emigrationens fader Gustav Unonius reste tillsammans med sin fru och några kompisar till Amerika rättare sagt Wisconsin där han bildade Nya Uppsala 1841. Senare var det en liten grupp individer från Kisa som fyra år senare bildade New Sweden i Iowa.

Sverige var överbefolkat på landsbygden och dem yngre sönerna i bondfamiljerna började fundera vad som skulle hända när den äldste brodern ärvt gården. Det var så det såg ut i dem svenska familjerna rent allmänt sett. Och att dem blev lovade mark som det stod i tidningarna och att jorden var bördigare i Amerika."... Köp tillgång för att läsa mer

Emigrationen till Amerika (USA) under 1800-talet | Historia B

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-15
  Sjukt intressant, bidrar med mycket inspiration.
 • 2016-05-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt bra men kan förbättras
 • 2017-05-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivet, var till stor hjälp
 • 2016-05-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  supppppper!!!!!!!!!!!