Emissionslinjer från kvicksilver | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Fysik 2
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 957
 • PDF

Emissionslinjer från kvicksilver | Labbrapport

En utförlig och noggrann labbrapport där laborationen syftar till att ta fram våglängden för olika emissionslinjer från kvicksilver och jämföra med givna tabellvärden.

Lärarens kommentarer finns med i dokumentet.

Lärarens kommentar

Bra rapport överlag. Se mina kommentarer i texten.

Innehåll

- Inledning 4
- Hypotes 1
- Material & metod 2
- Resultat 4
- Diskussion 3
- Referenser 4

Utdrag

Material:
En kvicksilverlampa
Spektroskop med en gradskiva för att kunna läsa av vinkelförflyttningen
Ett gitter

Metod:
Det allra första vi gjorde var att ställa upp vår undersökning. I spektroskopet satte vi in ett gitter med 100linjer/mm och tittade sedan med kikaren på spektroskopet på kvicksilverlampan. Genom denna kunde vi se ett kors som visade mitten och ett antal emissionslinjer med olika färger(se bild x). Vi använde oss utav sambandet d ·sin⁡α=n· λ för att få fram våglängden. Vi hade gitterkonstanten och genom att ha kikaren inställd så att en linje med en viss färg var i mitten och sedan vrida till nästa ordningens emissionslinje i samma färg hamnade i mitten kunde vi se storleken på vinkeln mellan de... Köp tillgång för att läsa mer

Emissionslinjer från kvicksilver | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra rapport och tydligt då den innehåller kommentarer
 • 2017-03-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  wertyuiopåasdfghjklöxcvbnm