Emot dödshjälp (eutanasi) | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Svenska 1
 • B
 • 3
 • 1225
 • PDF

Emot dödshjälp (eutanasi) | Argumenterande text

En argumenterande text där eleven utifrån ett flertal samhällsperspektiv redogör för varför dödshjälp (eutanasi) inte borde vara tillåtet.

Utdrag

Det finns en ed som lärjungarna till läkekonstens fader, Hippokrates (ca 460-370 f. Kr.) var tvungna att svära och som bland annat innehåller följande citat ”Efter förmåga och omdöme skall jag vidtaga dietetiska anordningar till gagn för de sjuka, och vad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärja. Jag skall icke ge någon gift, om man ber mig därom, ej heller råda någon till dylikt”
Citatet visar att dödshjälp (eutanasi) var en fråga inom medicinen redan flera hundra år före Kristus. Hippokrates försökte ge svar på hur man som läkare ska förhålla sig när sjuka patienter ber om hjälp att få dö. På senare tid har det tillkommit lagar för dödshjälp i länder runt om i världen. Hittills är det endast ett fåtal länder som tillåter dödshjälp. Under vissa villkor är det lagligt i Nederländerna (2002), Belgien (2002) och Luxemburg (2008). I Schweiz är det sedan år 1941 tillåtet med assisterat självmord, så länge den som assisterar inte drar personliga fördelar av personens död. Den schweiziska kliniken ”Dignitas” är känd för att utföra läkarassisterade självmord för både nationella och utländska medborgare. Delstaterna Oregon (1997), Montana (2008... Köp tillgång för att läsa mer

Emot dödshjälp (eutanasi) | Argumenterande text

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Helt okej text men lite för mycket "som jag ser det" och liknande. Jag tror den hade kunnat bli ännu bättre med en lite mer objektiv syn på problemet. Men bra struktur och en väl genomarbetad text! Värd att läsa!
 • 2016-04-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra och lärorikt punkt tummen upp punkt
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  gdhsjfkfdjkljfrferfergf
 • 2015-11-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  skjdkjdslkjlksjdklsjdksjdsj