För och emot prostitution | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Rätten och samhället
 • C
 • 5
 • 1392
 • PDF

För och emot prostitution | Diskuterande text

En diskuterande text kring det etiska dilemmat vad gäller prostitution. Här presenteras både argument för och emot, samt elevens egna tankar i frågan. Fokus ligger bland annat på mänskliga rättigheter till tillfredsställande arbetsförhållanden, samt risken för tvång och människohandel.

Innehåll

ETISKA DILEMMAN: PROSTITUTION
- Inledning
- Bakgrund
- Ståndpunkt 1 (För)
- Ståndpunkt 2 (Emot)
- Egna tankar och åsikter
- Sammanfattning
- Källförteckning

Utdrag

"Man påstår också att prostitution är ett yrke som man tvingas till och inte kan lämna på grund av framförallt ekonomiska skäl och tvång. Problem med sexuellt våld i barndomen och brist på utbildning påstås också vara en väg in till prostitutionen. Men även unga utsätts för människohandel, just i det syftet att utbildningsnivån är låg och att det är billig arbetskraft. Sedan är ..."... Köp tillgång för att läsa mer

För och emot prostitution | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-01
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra text, bra för att få en hel del inspirationer