Empati | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Filosofi 1
  • VG
  • 4
  • 1655
  • PDF

Empati | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om empati och som ställer sig frågan: Är empati ett sinne? Frågan besvaras genom resonemang kring vad empati är, hur den fungerar samt hur den kan förbättras.

Innehåll

Är empati ett sinne (organ)?

- Diskussion
- Frågeställning: Är empati är ett sinne?
- Metoder för att förbättra sin empati
- Analys
- Sammanfattning och slutsatser
- Källor

Utdrag

Diskussion:
Empati är en medfödd förmåga och en del av vårt biologiska arv. Empati är någon som vi människor oftast föds med och betecknar förmågan att ha medvetande om andra personers känslor, medkänsla och förmågan att kunna förstå andra.

Det handlar om att man ska kunna sätta sig in i
en annans persons livsvärld och kunna förstå varför och känna respekt för individen och situationen.

För det flesta är empati ett medfödd och inlärd färdighet, men detta kan inte alltid vara sann. Det finns personer med nedsatt empati redan från födseln ex vid autismspektrumstörningar.

De saknar den förmågan att förstå någon annans tankar, känslor, uppfattning av världen och motivation av deras beteenden... Köp tillgång för att läsa mer

Empati | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.