EMS och inre resistans | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Fysik A
 • D
 • 2
 • 317
 • PDF

EMS och inre resistans | Labbrapport

En mycket kort och enkel labbrapport, vars syfte är att undersöka EMS och inre resistans i ett 1,5 volts batteri. Eleven har bland annat inkluderat ett kopplingsschema och en tabell med värden för ström och polspänning.

Notera att källor saknas, och att labbrapporten saknar den formella struktur som normalt används i labbrapporter.

Utdrag

"Material:
1,5 v batteri, en amperemeter, en voltmeter, dekadmotstånd (1-10 ohm), tryckströmbrytare och ledningstrådar.

Vi kopplade enligt bild. Kopplingsschemat såg ut såhär (bild på kopplingsschemat).

I labben så ställde vi in dekadmotståndet på 10 ohm vid första mätningen men stegade gradvis nedåt i varje försök tills dekadmotståndet var 3 ohm. I varje försök slöt vi kretsen och avläste strömmen (I) och polspänningen (U). Nedan kan du se våra värden och vårt diagram (tabell med värden och diagram)."... Köp tillgång för att läsa mer

EMS och inre resistans | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-19
  huvud del bra beskriven men saknar inredning och slutssats
 • 2015-01-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Det saknas struktur och källor.