Endogena och exogena processer | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Geografi A
 • Inget betyg givet
 • 9
 • 2902
 • PDF

Endogena och exogena processer | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift i Geografi, där eleven - med varierande längd - beskriver ett antal begrepp som är relaterade till endogena och exogena processer/krafter. Se alla begrepp som beskrivs under "Innehåll".

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Mycket bra.

Innehåll

Endogena processer (Uppbyggande krafter)
- Jordens uppbyggnad
- Kärna
- Manteln
- Jordskorpan
- Litosfären
- Astenosfären
- Oceanskorpan (sima)
- Kontinentskorpan (sial)
- Tektonik
- Konvektionsströmmar
- Litosfärsplattor
- Spridningszon
- Kollision
- Subduktion
- Bergskedjor
- Litosfärplattor
- Förkastningar
- Vulkanism
- Stratovulkaner
- Sköldvulkaner
- Jordbävningar
- Tsunamis

Exogena processer (Nedbrytande krafter)
- Landskapet bryts ner
- Vittring
- Mekanisk vittring (E)
- Kemisk vittring (E)
- Massrörelser
- Ras (T)
- Skred (T)
- Slamströmmar (T)
- Jordkrypning (T)
- Vatten
- Meandring
- Deltan
- Leveer
- Vågor

Utdrag

"Skred (T) är en rörelse där materialet glider ned för en bergssida eller sluttning. Skreden kan variera mycket i storlek. Bergsskred är ofta stora och kan snabbt förändra landskapet. Jordskred sker oftast i finkorniga jordarter och kan delas in i rotations- och flakskred. Rotationsskred uppkommer då ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Endogena och exogena processer | Inlämningsuppgift

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Något naturvetenskapligt för min personliga smak med väldigt mycket detalj men avsaknad av helhetsbild. Dock bra skriven och väldigt användbar för den som glömt att läsa/ej har tillgång till andra studiemedel över ämnena.
 • 2016-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  fdoajpsmäädaskfp'ådaäk,fäpADSfdas
 • 2016-12-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra. andra del. källorna.
 • 2015-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätte bra mycket info