Endogena och Exogena processer | Utredande tal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Geografi 1
  • B
  • 4
  • 1261
  • PDF

Endogena och Exogena processer | Utredande tal

Ett utredande tal där eleven har utvalt fem resmål (se vänligen "Innehåll") runt om i världen, där hon berättar om de endo- och exogena krafter som råder på de olika platserna. Eleven beskriver resmålens klimat och redogör för en riskbedömning av respektive område, sett ur ett naturkatastrofs-perspektiv.

Lärarens kommentar

Bra redovisat med utförliga förklaringar och delvis nyanserade resonemang. Bra variation av källor.

Innehåll

Resan

- Kreta
- Bali
- Manilla
- Los Angeles
- Reykjavik
- Källor

Utdrag

Filippinerna ligger precis vid en kollisionszon, därför har det varit och är fortfarande vanligt med jordbävningar. 1645 var det en jordbävning där med en en styrka på 7.9. Jordbävningen då och en nästan lika kraftig jordbävning som ägde rum 1677 tog livet av en stor del av befolkningen i Filippinerna. Efter dessa händelser började man bygga mycket stadigare och “jordbävningssäkra” hus och byggnader. Under 1800-och 1900-talet märkte man att... Köp tillgång för att läsa mer

Endogena och Exogena processer | Utredande tal

[0]
Inga användarrecensioner än.