Endogena och exogena processer | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Geografi 1
 • A
 • 5
 • 1856
 • PDF

Endogena och exogena processer | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor om endogena och exogena processer.

Eleven har svarat på följande frågor:

Endogena processer

1.​ ​Förklara​ ​följande​ ​begrepp:​ ​-​ ​Spridningszon​ ​-​ ​Subduktion​ ​-​ ​Konvergens​ ​- Förkastning

2.​ ​Vad​ ​är​ ​kontinentaldrift​ ​och​ ​vad​ ​är​ ​drivande​ ​bakom​ ​processen?​ ​Förklara även​ ​vilka​ ​konsekvenser​ ​kontinentaldrift​ ​kan​ ​ha​ ​samt​ ​vilka​ ​naturkatastrofer fenomenet​ ​kan​ ​skapa.

3.​ ​Redogör​ ​utförligt​ ​och​ ​detaljerat​ ​vad​ ​det​ ​geologiska​ ​kretsloppet​ ​är.​ ​Förklara även​ ​vad​ ​en​ ​sköldvulkan​ ​och​ ​en​ ​stratovulkan​ ​är.

4.​ ​Vilka​ ​åtgärder​ ​kan​ ​vi​ ​människor​ ​ta​ ​till​ ​för​ ​att​ ​skydda​ ​oss​ ​från naturkatastrofer​ ​så​ ​som​ ​jordbävningar​ ​eller​ ​vulkanutbrott?

Exogena processer

1. Vittring är en naturligt förekommande process i naturen. Beskriv vad kemisk vittring samt mekanisk vittring innebär. Redogör även var på jorden de olika vittringsprocesserna är vanligast förekommande.

2. Förklara följande begrepp: - Deponering - Erosion vind/vatten - Delta - Meandring

3. Ge exempel på olika massrörelser samt hur och varför de uppstår.

4. Förklara varför människan bosatte sig vid Nilens delta och längst floden?
Vilka förhållanden gynnade människan och vilka risker finns det med att bo nära vattendrag?

Utdrag

1.​ ​Förklara​ ​följande​ ​begrepp:​ ​-​ ​Spridningszon​ ​-​ ​Subduktion​ ​-​ ​Konvergens​ ​- Förkastning

Litosfärplattor​ ​är​ ​jordens​ ​övre​ ​skikt​ ​som​ ​är​ ​delade​ ​i​ ​“plattor”​ ​som​ ​ständigt​ ​rör​ ​sig, beroende​ ​på​ ​hur​ ​det​ ​rör​ ​sig​ ​skapar​ ​det​ ​olika​ ​processer.​ ​Rör​ ​sig​ ​plattorna​ ​ifrån varandra​ ​så​ ​bildas​ ​en​ ​så​ ​kallad​ ​spridningszon: Spridningszon:​ ​​är​ ​när​ ​två​ ​kontinental​ ​plattor​ ​rör​ ​sig​ ​ifrån​ ​varandra.​ ​När​ ​kontinental plattorna​ ​rör​ ​sig​ ​ifrån​ ​varanda​ ​så​ ​tränger​ ​magma​ ​upp​ ​i​ ​sprickan​ ​och​ ​kan​ ​bilda vulkanism,​ ​ett​ ​exempel​ ​är​ ​den​ ​Mittatlantiska​ ​ryggen​ ​vid​ ​Island,​ ​där​ ​ny​ ​havsbotten bildas​ ​genom​ ​att​ ​magma​ ​når​ ​ytan​ ​och​ ​stelnar.
Subduktion:​ ​​är​ ​när​ ​en​ ​kontinentalplatta​ ​kolliderar​ ​med​ ​en​ ​oceanplatta,​ ​eftersom ocenplattan​ ​är​ ​tyngre​ ​så​ ​kommer​ ​den​ ​att​ ​tryckas​ ​ner​ ​under​ ​kontinentalplattan.​ ​När oceanplattan​ ​trycks​ ​ner​ ​under​ ​kontinentalplattan​ ​så​ ​tränger​ ​magman​ ​upp​ ​och​ ​bildar vulkanutbrott.
Konvergens:​​ ​är​ ​när​ ​två​ ​kontinentalplattor​ ​kolliderar​ ​och​ ​slår​ ​ihop​ ​i​ ​varandra,​ ​och eftersom​ ​att​ ​kontinentalplattorna​ ​är​ ​lika​ ​lätta​ ​så​ ​är​ ​det​ ​ingen​ ​som​ ​pressas​ ​under​ ​eller över​ ​den​ ​andra.​ ​Så​ ​då​ ​veckas​ ​berggrunden​ ​och​ ​skapar​ ​bergskedjor.​ ​Ett​ ​exempel​ ​på detta​ ​är​ ​när​ ​den​ ​indo-australiska​ ​plattan​ ​kolliderade​ ​med​ ​den​ ​eurasiska​ ​och​ ​bildade bergskedjan​ ​Himalaya.
Förkastning:​​ ​är​ ​när​ ​två​ ​plattor​ ​rör​ ​sig​ ​längs​ ​med​ ​varandra​ ​och​ ​detta​ ​bildar​ ​spänningar mellan​ ​plattorna.​ ​Efter​ ​ett​ ​tag​ ​släpps​ ​spänningen​ ​och​ ​då​ ​bildas​ ​jordbävning​ ​som​ ​kan vara​ ​... Köp tillgång för att läsa mer

Endogena och exogena processer | Instuderingsfrågor

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2020-09-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jättebra