Energi- och elektricitetsproduktion | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
 • Teknik 1
 • A
 • 13
 • 5401
 • PDF

Energi- och elektricitetsproduktion | Fördjupningsarbete

Ett utförligt och informativt fördjupningsarbete som handlar om energi- och elektricitetsproduktion. Här berättas om de vanligaste sätten att producera elektricitet och energi idag, hur elproduktionen i Sverige ser ut, hur energipolitiken förs i världen samt kopplingar mellan religion och energipolitik.

Innehåll

1. De vanligaste sätten att producera elektricitet samt energi i världen idag. Fördelar och nackdelar med dessa.
Kärnkraftverk
Fossila bränslen
Geotermisk elektricitetsproduktion
Energi från Biomassa
Vattenkraftverk
Vindkraftverk
Solkraftverk
Bränsleceller (framförallt användningen i bilar)

2. Hur ser Energitillförseln ut i Sverige? Varifrån får vi vår elektricitet?

3. Energipolitik i världen. Hur är några av dagens konflikter kopplade till energi idag?
Rysslan - Ukraina konflikten.
Kriget i Syrien

4. Framtiden för den globala energiförsörjningen samt eventuella konflikter som kan uppstå relaterade till energi mellan länder.

5. Koppling mellan Energi/Elektricitet och religion
Kan en religion påverka energiproduktionen och energianvändningen i ett land?

Utdrag

Energin och elproduktionen i världen är stark kopplat till politiken. För det mesta är det de fossila bränslen, som det finns största fokus på i länders politik, eftersom samtliga länder på jorden är beroende av dessa. Beroendet av olja samt gas är en väldigt viktig fråga i alla länders regeringar. Oljan används främst till motorfordon, kolet hamnar för det mesta i kolkraftverk medan naturgasen används vanligast för att tända spisar med, eller för att producera elektricitet. Utöver dessa saker finns även ytterligare användningsområden av de fossila bränslena; kol används väldigt mycket i stålindustrin och blandas med järnmalmen för att härda stålet, man använder även kolet som bränsle i stålverken som bidar till stora mängder koldioxid emission. Naturgasen används dagligen för att driva 17,25 miljoner bilar världen över, det används även för att framställa rent väte. Olja är det som används mest, vilket gör att det får en mycket stor efterfrågan världen över. Oljan är väldigt viktig i produktionsindustrin; plast, smörjmedel, vax, asfalt och gummi är allt tillverkad av olja... Köp tillgång för att läsa mer

Energi- och elektricitetsproduktion | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Härligt bra text... och fin skrivet