Energi | Energitriangeln och energikällor | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Naturkunskap 1b
 • A
 • 4
 • 1747
 • PDF

Energi | Energitriangeln och energikällor | Utredande text

En utredande text som handlar om energi. Här förklaras begreppet energi och det förs en diskussion kring olika energikällor. Även energitriangeln förklaras.
Texten utgår från följande uppgiftsbeskrivning:

Hur tycker du att Sverige ska lösa energifrågan? Vad tycker du att Sverige ska satsa mer på och är det något som vi borde lägga ner? Distutera för- och nackdelar med olika energikällor. Hur får man med alla på samma bana? Motivera dina svar. Skriv minst 1 A4.

Lärarens kommentar

Nivå: Uppgiftsinlämningen ligger på en A-nivå
Text: Vet inte vad jag ska ge dig för feedback. Din rapport är helt perfekt som vanlig. Du kommer klara dig helt utmärkt på universitetet.

Innehåll

Energifrågan

- Inledning
- Bakgrund
- Energitriangeln
- Fossila bränslen
- Vattenkraft
- Kärnkraft
- Vindkraft
- Diskussion
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Redan under 1600-talet pratade Galilei om begreppet energi, men det är först på 1800-talet som man kunde förklara vissa egenskaper b.la hur arbete, värme och rörelse hänger samman.
Energiprincipen säger att energi varken kan skapas eller förstöras utan endast omvandlas till en eller flera andra energiformer. Ett sätt att utrycka energi är att säga energi i en sluten krets är konstant .
Beroende på vad det är för sorts av energi delar man in dom i olika kvalitet (rörelseenergin från ett vattenfall har en hög tekniskt kvalitet medan värmen som... Köp tillgång för att läsa mer

Energi | Energitriangeln och energikällor | Utredande text

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2017-04-07
  det va en finn uppsats som hjälpte mig massor
 • 2017-05-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  tackaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar
 • 2017-06-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa