Energi och kraftverk | Vindkraft | Vattenkraft | Kärnkraft

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Fysik
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 1080
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Energi och kraftverk | Vindkraft | Vattenkraft | Kärnkraft

En uppsats kring utvinning av energi, med fokus på olika typer av kraftverk: vindkraftverk, vattenkraftverk och kärnkraftverk. Eleven beskriver energiutvinningen av vart kraftverk, samt dess fördelar och nackdelar. Vidare görs även en personlig rekommendation för vilket kraftverk eleven anser bäst.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Väldigt bra.

Innehåll

- Vindkraft
- Vattenkraft
- Kärnkraft
- Vad skulle jag rekommendera?

Utdrag

"Det finns fördelar och nackdelar med både vind-, vatten- och kärnkraftverk. Alla tre ger bra utvinning av energi och beroende på landets situation är de alla väldigt användbara. Men risker eller miljöpåverkan kan göra att det inte är värt för ett land att satsa på en viss energikälla. Det har mycket med landets natur att göra. Om landet har mycket älvar eller bäckar är det bra med vattenkraftverk. Ligger landet vid kusten där det blåser mycket är vindkraftverk ett bättre alternativ. Är landet i behov av en enorm energikälla och har ett förvaringsalternativ för det radioaktiva avfallet är kärnkraftverk en bra energikälla."... Köp tillgång för att läsa mer

Energi och kraftverk | Vindkraft | Vattenkraft | Kärnkraft

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-21
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  fgyufyufoofy7uolguikgyukfyufityfytkifyuogyugiuhirjewhåioewjioejiojersiojeriosjgreiogöjierjioersjogsiodfioerhjiogriorhjgiogjorjijgrjsiobgrijersiujfiojtfrihbtihtfrijbtrsjgieroghörwigrhiogswrioghriuho
 • 2015-12-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt bra i min åsikt, visar verkligen hur olika kraftverk påverkar samhället idag.
 • 2014-05-29
  det här ämnet är också bra

Material relaterade till Energi och kraftverk | Vindkraft | Vattenkraft | Kärnkraft.