Energi och miljö | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
 • Fysik 1a
 • C
 • 4
 • 1299
 • PDF

Energi och miljö | Labbrapport

En labbrapport som beskriver en laboration på temat energi och miljö. Syftet med laborationen är att undersöka energiförbrukningen och verkningsgraden av en vattenkokare. Dessutom finns en reflektion om hur individens vanor kan påverka energiförbrukningen för att vara till fördel för miljön.

Innehåll

Laboration - Energi och miljö

Del 1
- Syfte
- Material och metod
- Resultat
- Slutsats
- Diskussion
- Trovärdighet

Del 2
- Hur kan jag som individ förbättra mina vanor till en fördel för miljön?
- Sammanfattning

- Källor och referenser

Utdrag

Material och metod:

Materialet som användes under laborationen var följande:
• Vattenkokare med effekten: 2,2 kW och spänningen 230 V.
• Elektroniskt tidtagarur
• Multimeter med termometerfunktion
• 1 L vatten (vilket motsvarar ungefär 1 kg vatten).

För att beräkna vattenkokarens energiförbrukning och verkningsgrad satte jag igång vattenkokaren med 1 kg vatten medan jag tog tid, sedan använde jag formeln: Et = P*t för att beräkna kokarens tillförda energi. För att sedan beräkna den nyttiga energin användes formeln: En = c*m*ΔT (där c vatten är 4,181 J/kg*K) för att beräkna den nyttiga energin som är nödvändig för att sedan kunna räkna ut verkningsgraden, som är nyttigenergi/tillfördenergienergi.

Formler:

• Verkningsgrad: η = nyttigenergi/tillfördenergi.
• Tillförd energi: Et = P*t
• Nyttig energi: En = c*m*ΔT
• ΔT: Nya temperaturen – gamla temperaturen

Betäckningar och enheter:

• P = effekt, W (Watt)
• t = tid, s (sekund)
• c = specifik värmekapacitet, (kJ/kg*K)
• m = massa, kg
• ΔT = Temperatur förändring, °C och K (grader Celsius och Kelvin)
• J = Energi (Joule)... Köp tillgång för att läsa mer

Energi och miljö | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-08-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Att denna rapport fått betyget C är helt oförståeligt. Det är bra grund med mätvärden och liknande, men den saknar utförlig planering och felkällor. Trovärdighets-delen är ytterst tveksam.