Energi | Presentation

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Energi | Presentation

En PowerPoint-presentation som i punktform redogör för energi som begrepp. Eleven berättar bl.a. om energiprincipen, energikvalitet och solstrålning, samt flödes- och kapitalenergi.

Utdrag

Energiprincipen
Energi kan inte förintas, bara omvandlas från en form till en annan!

Vid nedbrytningen av mat i magsäcken, frigörs energi i cellerna och blir till rörelse- och värmeenergi, samt hjälper till att bygga upp celler.

När vi kör bil omvandlas den kemiska energin till rörelse- och ...

---

Energikvalitet

Skillnad i användbarhet mellan olika energikällor. Dvs. hur mycket av den tillförda energin som kan omvandlas till mekanisk- eller rörelseenergi.

-Elektrisk energi har hög kvalitet

-Kärnenergi och mekanisk energi har lägre kvalitet

---

Solstrålning

Av all solstrålning som når jorden reflekteras en tredjedel tillbaka till världsrymden, resten absorberas av jordytan och atmosfären.

Solen sätter igång fotosyntesen, biomassa... Köp tillgång för att läsa mer

Energi | Presentation

[0]
Inga användarrecensioner än.