Energi, Skog, Växthuseffekten, Försurning | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (ES) Årskurs 1
 • Naturkunskap 1b
 • MVG
 • 7
 • 2544
 • PDF

Instuderingsfrågor: Energi, Skog, Växthuseffekten, Försurning | Frågor och svar

Frågor och svar i Naturkunskap, där fokus ligger på energikällor (kärnkraft och vattenkraft), energiomvandlingar, växthuseffekten, försurning av sjöar samt skillnader mellan barrskog och lövskog. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

1. Sveriges i särklass två största energikällor är kärnkraft och vattenkraft. Diskutera för- och nackdelar med respektive energikälla.

2. Vilka viktiga skillnader kan du hitta mellan en barrskog och en lövskog?

3. Beskriv en situation där minst två energiomvandlingar ingår. I ditt svar skall du ha med begreppen rörelseenergi, lägesenergi och värme.

4. Redogör för begreppet växthuseffekten.

5. Beskriv noggrant hur det kan gå till när en sjö försuras. Beskriv hela processen från utsläpp till skador på djur- och växtliv.

Utdrag

"Beskriv noggrant hur det kan gå till när en sjö försuras. Beskriv hela processen från utsläpp till skador på djur- och växtliv:

Vattendrag och sjöar påverkas utav försurade ämnen (främst svaveloxid och kväveoxid) i nederbörden, så kallat surt regn. Detta orsakas främst av utsläpp från förbränning utav kol och olja, samt trafiken.

När förbränning sker vid hög temperatur så bildas kväveoxid som reagerar med syre och vatten, vilket gör att salpetersyra bildas. Denna syra följer med regnet och hamnar till sist i sjöar, vattendrag och grundvatten. På senare år har ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Energi, Skog, Växthuseffekten, Försurning | Frågor och svar

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Uppsatsen var skriven på ett väldigt enkelt och vardagligt sätt, vilket en naturvetenskaplig uppsats som denna inte bör vara. Om du är ute efter ett högre betyg bör du använda dig av mycket mer begrepp och ett mer naturvetenskapligt språk. Sen saknar jag mycket relevant information och anser att det finns väldigt mycket orevelant text som skulle kunnat formulerats om så att man hade kunnat få en kortare text med bättre information.
 • 2014-11-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Perfekt!! Det var till stor hjälp då jag hade fastnat i min egen uppsats. Så nu fick jag ny inspiration!
 • 2016-07-14
  det år jätte bra till studenter
 • 2016-03-20
  Fullt och bra beskrivning