Energianvändning: Dusch | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Naturkunskap 1b
  • A
  • 4
  • 974
  • PDF

Energianvändning: Dusch | Labbrapport

En labbrapport som handlar om energianvändning när man duschar. Här undersöks hur mycket energi som förbrukas varje dag när eleven duschar, genom att räkna ut vattenåtgång och temperaturhöjning.

Innehåll

Laborationsrapport: I duschen - energianvändning

- Introduktion
- Materiel och metoder
- Resultat
- Diskussion
- Felkällor

Utdrag

Materiel och metoder
Materiel:
• Hink (minst 10-12 liters)
• Termometer
• Litermått
• Tidtagarur
Metoder
Tid:
För att räkna ut hur lång tid en dusch tar användes ett tidtagarur. Under en femdagarsperiod togs tid på varje dusch.
Tiderna blev ungefär: 11 min, 13 min, 8 min, 16 min oh 11 min.
För att få ett genomsnittligt värde på hur lång tid en dusch tar, gjordes så här:
11+13+8+16+11 = 11,8 min
5
Den genomsnittliga duschlängden var 11,8 min.
Vattenåtgång:
Först mättes temperaturen på vattnet i duschen med hjälp av en termometer. Sedan skruvades vattnet i duschen på med samma tryck som vanligtvis och lät det rinna ner i hinken under ½ minut. Sedan mättes vattenvolymen genom att mäta upp vattnet i ett litermått. 7,5liter fylldes hinken med på ½ minut. För att räkna ut genomsnittlig vattenåtgång under en dusch gjordes såhär:
7,5x2x11,8=177 liter
7,5 står för antal liter under ½ min.2 för att få reda på antal liter under 1 min. 11,8 står för antal min en genomsnittlig dusch tar. 177 liter står för antal liter som går åt i genomsnitt per dusch.
Temperaturhöjning:
Vattnet värmdes upp från 21 grader till 45 grader vid varje gång, så ingen genomsnittlig temperatur behövdes i detta fall räknas ut.
Temperaturhöjningen blir då 45-21= 24 grader.
Energiåtgång:
För att värma upp 800 liter vatten med 1ºC åtgår det 1 kWh. Temperaturhöjningen är som tidigare visat 24 grader och den genomsnittliga vattenåtgången är 177 liter. Energiåtgången blir 1x177x24=5,31 kWh
800
Pris:
Priset/kWh är i detta fall 1kr. Priset på en dusch blir 5,31x1= 5,31 kr... Köp tillgång för att läsa mer

Energianvändning: Dusch | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.