Energianvändning i Malmö och Lund | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Miljö- och energikunskap
  • Inget betyg givet
  • 12
  • 2338
  • PDF

Energianvändning i Malmö och Lund | Undersökning

En undersökning av skillnaden i energianvändningen mellan Lund och Malmö. Eleven redogör utförligt för kommunernas energianvändning på olika områden och har även bifogat flera tydliga diagram som visar statistiken för respektive stad, årtal, område och energiformer. Resultaten diskuteras sedan utifrån en rad olika perspektiv.

Elevens kommentar

Enda som kunde gjorts annorlunda var att förminska diagrammen.

Innehåll

Undersökning av energianvändning i Lund och Malmö

- Inledning
- Syfte
- Metod
- Resultat
- Energibärare som används i Malmö och Lund
- Energibärare flerbostadshus
- Energi bärare Småhus
- Energibärare transport
- Förslag på mer hållbar energistrategi i Malmö kommun

Utdrag

Fjärrvärme är en vanlig energibärare i dagens samhälle och används till stor del i både Malmö och Lund. Denna kan ha ursprung ur både förnybart och icke förnybart bränsle. I Lund 2012 var 74% av fjärrvärmen förnybart och det ökar än idag. Främsta fördelen med fjärrvärme är att man genom värmeväxlare tar hand om spillvärme.
El är den finaste sortens energi och kan enkelt omvandlas till vilken annan form som helst. I Sverige är kärnkraft och vattenkraft stora tillgångar och står för 86% av Sveriges elproduktion. De har inget koldioxid utsläpp men... Köp tillgång för att läsa mer

Energianvändning i Malmö och Lund | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Energianvändning i Malmö och Lund | Undersökning.