Energiförsörjning: Olika energikällor | Bästa sättet att framställa energi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Fysik 2
  • C
  • 9
  • 2011
  • PDF

Fördjupningsarbete: Energiförsörjning: Olika energikällor | Bästa sättet att framställa energi

Ett fördjupningsarbete som handlar om energiförsörjning och som kort berättar om fyra olika energikällor, hur de fungerar, och deras för- och nackdelar. Dessutom förs ett resonemang kring vilken energikälla som är det bästa sättet att framställa energi.

Innehåll

Energiförsörjningen och vår miljö

1. Inledning
1.1 Syfte och frågeställning
1.2 Avgränsningar
1.3 Metod
2. Resultat
2.1 Solkraftverk
2.2 Vindkraftverk
2.3 Vattenkraftverk
2.4 Kärnkraftverk
3. Bästa sättet för Sverige att framställa energi
4. Diskussion
5. Källkritik

Utdrag

Vindkraftverk är ytligare ett kraftverk vi använder oss ut av. Denna sorten av energikälla är en av de vanligaste då den har används länge. Denna typen av kraftverk kan man säga skapar elektricitet med hjälp av vinden. Vindkraftverken är uppbyggda med stora vindsnurror som kan likas en proppel. Vindsnurran börjar snurra då blåsten ligger på minst 4 m/s. Maxeffekten på vindsnurran ligger oftast omkring 2,5 MW, om vinden skulle uppnå en högre hastighet så stängs vindkraftverket av för att det inte ska bli slitage. För att vind ska uppstå måste solen påverka detta. Beroende på temperaturskillnaden som är mellan länderna i världen så skapas det ett lufttryck som gör att det börjar blåsa, med andra ord så sätts vind då i rörelse... Köp tillgång för att läsa mer

Energiförsörjning: Olika energikällor | Bästa sättet att framställa energi

[0]
Inga användarrecensioner än.