Energikällor på ön Ashton | Fördjupningsuppgift | Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Fysik 1a
  • B
  • 9
  • 3892
  • PDF

Energikällor på ön Ashton | Fördjupningsuppgift | Fysik

En fördjupningsuppgift som handlar om energikällor på en fiktiv plats, ön Ashton.

Uppgiftsbeskrivningen löd:

Ön Ashton ligger i Stilla Oceanen många mil från land. En vetenskaplig tjugomannagrupp ska studera ön under fem år. Du är uttagen att ingå i en grupp energiexperter, som ska ansvara för energiförsörjningen. Ön har ingen olja, kol eller naturgas. Heta dagar, svala nätter. Starka vindar från sydväst. Berg och snabbrinnande vatten. Skogar. Varma källor. Forskargruppens behov är fyra varma träbyggnader att sova och äta i samt ett laboratorium. Tillgång till varmt vatten. Värme till matlagning. Elektricitet till vanliga elapparater och hushållsmaskiner. Gruppen kommer t.ex att ha medicin och kemikalier som måste hållas kalla hela tiden.

Innehåll

Uppgift A: Vilka energikällor kan utnyttjas? Tag med hjälp av Internet, broschyrer, böcker och studiebesök reda på fakta om olika energikällor.Tag ställning till vilka av dessa som är användbara på ön.
- Solenergi
- Solfångare
- Vindkraftverk
- Vattenkraft
- Geotermisk energi

Uppgift B: Hur löser ni forskargruppens energiproblem? Markera på en karta var ni placerar byggnaderna. Markera även läget av anläggningarna för Energiförsörjning och visa om och hur energin överförs till byggnaderna. Motivera alla era val.
- En varm byggnad
- Elektricitet
- 3 varma byggnader
- Varmt vatten
- Ännu mer elektricitet

Uppgift C: Miljömässiga hänsyn. Skulle ert förslag se annorlunda ut om gruppen endast hade en begränsad summa pengar för energiförsörjning? Motivera Eventuella förändringar.Hur löser ni vattenfrågan? Vad gör ni med soporna?
- Begränsat med pengar
- Dricksvatten
- Dricksvatten

Utdrag

Solenergi; Den energi som skapas från solen kallas för solenergi och klassificeras som förnybarenergi. Solenergin är den energi som synnerligen härstammar från kärnprocesser i solens inre, och som sedan kommer åt oss i form av solstrålning, det vill säga solstrålningsenergi. Solstrålningen är helt fastställande för allt liv på jorden som vattnets kretslopp och energiförsörjningen. Vattnets kretslopp drivs av solen så att vi till exempel kan tillverka el från strömmande vatten. Den betydelsefulla energialstrande utvecklingsgången i solen är sammansmältningen, det vill säga fusionen, av fyra vätekärnor till en heliumkärna. Heliumkärnan blir lättare än de delar den bildas av, och skillnaden i massan omvandlas till elektromagnetisk strålning. Fusion i fysiken är en reaktion mellan...

En varm byggnad; Vi hade först tänkt att bygga de fyra byggnaderna eftersom dem inte finns på ön. Den ena byggnaden är för att kunna sova i. Eftersom det ska vara tjugo forskare i ett och samma rum, hade vi tänkt att byggnaden ska vara femtio kvadratmeter stort. Det tycker vi är tillräckligt stort för tjugo pers. Vi hade tänkt ta med oss träplankor för att växterna i skogen bör bevaras noggrant eftersom dem så småningom kommer ta slut om vi använder mycket av den källan. Man skulle kunna plantera ett träd varje gång man hugger ner en, men det tar väldigt lång tid för ett träd att växa och forskarna ska vara där i fem år. Vi hade därför tänkt att spara växterna och bara använda det vid nödsituation. Nödsituationen kan vara om man har brist på något, så då kan man använda sig utifrån skogen. Eftersom nätterna är svala och i denna byggnad ska dem sova i så kommer byggnaden behöva värme. För att få värme i byggnaden tänker vi använde...

Begränsat med pengar; Vi tror att ändringar skulle ske om vi hade begränsat med pengar. Alla dessa produkter som vi kommer använda oss utifrån kostar mycket pengar. Vi kan ta vindkraftverk som ett exempel som kan kosta upp till 32 miljoner kronor. Detta beror mycket på antalet energi den producerar. Ju mer den producerar om året desto mer kommer den kosta. Om vi hade begränsat med pengar så skulle vi få minska antalet solfångare för att spara ihop pengar till andra maskiner. Man skulle få tänka på hur mycket energi solfångare bildar och hur många man behöver för att få den summa energi som behövs till vissa maskiner. Vi tror att vissa saker skulle vi istället få använda oss utifrån öns naturliga källor som heta källor. Den förändringen som skulle ske hos oss skulle nog vara att inte investera pengar på... Köp tillgång för att läsa mer

Energikällor på ön Ashton | Fördjupningsuppgift | Fysik

[0]
Inga användarrecensioner än.