Energikällor | Instuderingsfrågor | Kapitel 7 Miljö- och energikunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Miljö- och energikunskap
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 775
  • PDF

Energikällor | Instuderingsfrågor | Kapitel 7 Miljö- och energikunskap

Instuderingsfrågor till kapitel 7 i läroboken "Miljö- och energikunskap", som handlar om energikällor. Här behandlas bland annat kärnkraftens för- och nackdelar samt förnyelsebara energikällor.

Lärarens kommentar

Mycket bra.

Innehåll

Kapitel 7

7.1 Vad var ”det vita kolet”? Varför kallades det så?
7.2 Varför har kärnkraften blivit så ifrågasatt som energikälla?
7.3 Efter folkomröstningen 1980 beslutades att kärnkraften skulle avvecklas till 2010. 2010 togs ett nytt riksdagsbeslut gällande kärnkraften. Vad innebar det?
7.4 Varför fick kärnkraften ett uppsving efter 2006?
7.5 Vad medförde oljekriserna på 1970-talet?
7.6 Förklara skillnaden mellan flödes- fond respektive lagerresurser.
7.7 Varför måste ca 600 TWh energi tillföras det svenska samhället från våra energikällor när användningen bara är ca 440 TWh?
7.8 Vilket är det mest använda förnybara energislaget i världen i dagsläget?
7.9 Förklara varför el har hög energikvalitet och värme låg.
7.10 Förklara vad en energibärare är och ge tre exempel?
7.11 Hur fungerar ett kondenskraftverk?
7.12 Varför är det en stor fördel att ha god tillgång till vattenkraft, när man bygger ut vind- och solkraft?
7.13 Varför har införandet av fjärrvärme varit en viktig miljöåtgärd?
7.14 Beskriv funktionen hos en bränslecell som drivs av vätgas.
7.15 Vilka är fördelarna med att använda en vätgasdriven bränslecell jämfört med att använda vätgas som bränsle i en traditionell förbränningsprocess?
7.16 Hur stor del av dagens energianvändning i världen skulle direkt solenergi kunna stå för, enligt tekniska bedömningar om framtida energislag?

Utdrag

Flödesresurser bygger på flödande energi från solen. Solenergi, vind och vattenkraft.
Fondresurser är baserad på råvaror som återväxter under relativt kort tid, som biobränslen. Uttaget måste begränsas för att återväxten skall kunna säkras. (t.ex. trä)
Lagerresurser finns i begränsad mängd, engångsreserv i jordskorpan. Tar årmiljoner att producera. En del resurser är enorma, andra finns... Köp tillgång för att läsa mer

Energikällor | Instuderingsfrågor | Kapitel 7 Miljö- och energikunskap

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Energikällor | Instuderingsfrågor | Kapitel 7 Miljö- och energikunskap.