Energikällor: Kärnkraft, solkraft och vattenkraft | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Miljö- och energikunskap
 • B
 • 3
 • 1512
 • PDF

Energikällor: Kärnkraft, solkraft och vattenkraft | Fördjupningsuppgift

En enklare fördjupningsuppgift som undersöker tre olika typer av energikällor: solkraft (flödesresurs), kärnkraft (förrådsresurs) och vattenkraft (flödesenergi). Eleven beskriver hur man utvinner de olika formerna av energi, samt reflekterar kring deras respektive för- och nackdelar och miljövänlighet.

Lärarens kommentar

Diskussion var lite kort när det gäller nackdelar med solenergi.

Innehåll

ENERGIKÄLLOR
- Kärnkraft (förrådsresurs)
- Solkraft (flödesresurs)
- Vattenkraft (flödesenergi)
- Källor

Utdrag

När man använder sig av solenergi avger inte den några utsläpp vilket är fördelaktigt idag. Det utsläpp som sker under tillverkning, transport och installation är väldigt liten jämfört med hur mycket energi som kan produceras under solfångaren/solcellens livstid. En annan fördel är att solceller/solfångare är tysta jämfört med t.ex. vindkraftverk. Solpaneler kan ... Köp tillgång för att läsa mer

Energikällor: Kärnkraft, solkraft och vattenkraft | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-08-12
  Skriven av Studerande på Termin 3
  Tycker att det är bra information. Allt gav mig hjälp eftersom jag ska göra en liknande uppgift och ej egentligen är så intresserad så nu fick jag en bra överblick.
 • 2015-11-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  fn fc f cf cjffj ncd ncm nbfvnvf