Energikällor och miljöpolitik | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Miljö- och energikunskap
  • A
  • 15
  • 5643
  • PDF

Energikällor och miljöpolitik | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om grunderna i miljö- och energikunskap med fokus på energikällor och miljöpolitik. Arbetet beskriver energi och dess olika former och de olika energikällor som aktuella i miljöpolitiken. De olika energikällorna beskrivs med för- och nackdelar. Vattenkraft beskrivs särskilt ingående.

Innehåll

Miljö- och energikunskapens grunder: Energikällor och miljöpolitik

- Presentation
- Allmänt om energi
- Lägesenergi
- Elastisk energi
- Rörelseenergi
- Värmeenergi
- Elektrisk och magnetisk energi
- Kemiskt bunden energi
- Kärnenergi
- Strålningsenergi
- Energienheter
- Energikällor
- Solenergi
- Fossila bränslen
- Kärnkraft
- Vindkraft
- Fördjupning: Vattenkraft
- Källförteckning

Utdrag

Jag skall i detta arbete redogöra för grunderna i miljö- och energikunskap. Betoning kommer att placeras på att beskriva energi och dennes olika former – samt diverse energikällor som fossila bränslen, vattenkraft, kärnkraft och solenergi. I slutskedet skall vindkraft diskuteras utförligt och nyanserat med utgångspunkt i att hitta för- och nackdelar.
Miljöpolitiken har en framträdande roll i dagens samhälle från aspekten att den ekonomiska tillväxten idag bidragit till stora miljöproblem. Naturens resurser förbrukas som om... Köp tillgång för att läsa mer

Energikällor och miljöpolitik | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.