Energikällor, skog, energiomvandling, växthuseffekt | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Industritekniska programmet (IN) Årskurs 3
 • Biologi 1
 • VG
 • 4
 • 1608
 • PDF

Energikällor, skog, energiomvandling, växthuseffekt | Frågor och svar

Frågor och svar inom biologi, som handlar om energikällor, energiomvandling och olika sorters skog. Dessutom beskrivs växthuseffekten och hur försurning av en sjö går till.

Observera att källor saknas.

Innehåll

Fråga 1. Beskriv två olika energikällor med för- och nackdelar.
Fråga 2. Vilka viktiga skillnader finns mellan barrskog och lövskog?
Fråga 3. Beskriv en situation där minst två energiomvandlingar ingår.
Fråga 4. Redogör för begreppet “växthuseffekt”.
Fråga 5. Beskriv noggrant hur det kan gå till när en sjö försuras. Beskriv hela processen från utsläpp till skador på djur- och växtliv.

Utdrag

Energiomvandlingen är en process vid vilken energin omvandlas från tex lägesenergi till rörelseenergi till värmeenergi. Enligt energiprincipen kan man varken förinta eller nyskapa energi så ingående och utgående energimängd i processen är alltid exakt lika.
Vid energiomvandlingar får man sällan enbart den energiform man önskar. Ofta används uttrycket "energi-förlust" trots att energi inte kan förstöras. Denna förlust kan tex ske genom att värme bildas av friktionen. Energin går därmed förlorad i den meningen att den inte används till... Köp tillgång för att läsa mer

Energikällor, skog, energiomvandling, växthuseffekt | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-11
  Skriven av Elev på Årskurs 7
  Väldig bra skrivet !!!!!!