Energikällor i Sverige | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Naturkunskap A
 • A
 • 3
 • 1745
 • PDF

Energikällor i Sverige | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven fått i uppgift att presentera olika former utav energiproduktion som används i Sverige. Fokus ligger här på en förrådsresurs (kärnkraft) och två flödesresurser (vattenkraft och vågkraft), där eleven beskriver vilka former av energi det är som utnyttjas i energikällorna, hur energin omvandlas samt vilka för- och nackdelar som finns med respektive energikälla.

Lärarens kommentar

Du visar att du har full koll på det här området. Du underbygger dina svar med tydliga fakta, diskussionen är utförlig och dina argument är klara och välgrundade. Du visar att du kan argumentera och förklara dina ståndpunkter och ger förklaringar som går på djupet. Dina argument är också nyanserad och visar på både fördelar och nackdelar som är väl motiverade. Du har även fått med både historisk bakgrund och nutid, från globalt till lokalt. Bra!

Elevens kommentar

Läraren berättade att jag gjort en miss där jag skrivit att våra ekosystem i Sverige inte påverkats mycket utav vattenkraftsverken - det stämmer inte. Faktiskt har flera ekosystem blivit kraftigt förändrade/förstörda av dem; många arter har försvunnit och fiskpopulationen minskar ofta i de vattendrag där dammar förekommer. Detta skulle jag ändra i arbetet.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Utdrag

För ett framtida hållbart samhälle är en av de viktigaste utmaningarna att hitta nya, mer miljövänliga och hållbara energikällor. Det är dock svårare än man tror, då det finns många punkter som man måste tänka på och som måste stämma överens. Förutom att energikällorna ska vara miljövänliga och hållbara måste man även tänka på försörjningstrygghet (d v s att de alltid är tillgängliga året om) och att de är konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva ( d v s att man får mycket energi i förhållande till vad de kostar) - Hur går tillverkningen till idag och finns det nya mer smartare lösningar? Personligen tror jag inte att vi kommer hitta bara en ultimat energikälla som kommer ta över all form utav energiproduktion, utan jag tror att man måste hitta några stycken som fungerar bra tillsammans för att få bästa resultat. Anledningen till att jag tror det är på grund av ur ett globalt perspektiv så kanske den smartaste källan miljömässigt för Sverige inte är den samma som i ett annat land .För att vara så miljövänlig som möjligt skulle man t ex behöva minska, eller eventuellt ta bort helt, fraktningen av energin. Exempelvis är energi från solceller något som skulle kunna fungera jättebra som primär energikälla i Spanien, som har solljus i större omfattninge året runt, medan det i de nordligaste delarna av Sverige inte skulle fungera bra, då vi har så lite solljus under vintern. Det är svårt att säga vilken energikälla som kommer att ta över i framtiden, då alla har sina för och nackdelar, allt hänger på tekniken och forskningen som pågår idag... Köp tillgång för att läsa mer

Energikällor i Sverige | Inlämningsuppgift

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra Information, dock väldigt mycket "vuxenord" behövs lite mer (med egna ord) Hade svårt att komma igång med mitt egna men blev inspirerad av detta arbete, bra! * Saknar källor!
 • 2016-01-13
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Fattas källor, men faktan och att du beskriver så bra är perfekt. Tack!
 • 2015-05-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Superbra för någon som skriver om energikällor!
 • 2015-04-21
  Skriven av Elev på Årskurs 7
  definitivt värd att ladda ned