Energiomvandlingar i vardagen | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Fysik A
 • A
 • 5
 • 1484
 • PDF

Energiomvandlingar i vardagen | Labbrapport

En enklare labbrapport, där eleven undersöker ett antal energiomvandlingar i vardagen:

- En bok ligger på ett bord
- En pulka glider nerför en skidbacke
- Ett flygplan startar och lyfter från ett flygfält
- En curlingsten glider med konstant fart på blank is
- En cyklist ökar farten i en uppförsbacke
- Att ta rulltrappor och vanliga trappor
- Tända stearinljus
- Lysa med ficklampa
- Blåsa upp ballong och släppa den
- Kaustiksoda i vattnet

Innehåll

ENERGIOMVANDLINGAR
- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande (Försök 1-5)
- Resultat (Försök 1-5)
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

"Materiel:
Stearinljus, tändstickor, ficklampa, kaustiksoda

Utförande:
Totalt görs 5 olika försök(I-V)

Försök I: Detta försök handlar endast om att fundera och tänka efter vad som försegår inom vissa händelser ur energisynpunkt i 5 olika situationer A-F.
a) En bok ligger på ett bord.
b) En pulka glider nerför en skidbacke.
c) Ett flygplan startar och lyfter från ett flygfält.
d) En curlingsten glider med konstant fart på blank is.
e) En cyklist ökar farten i en uppförsbacke.
f) Jag och en vän är i ett shoppingcentrum. Jag använder rulltrappan medan min kompis tar trapporna. Vem gör av med mest energi i förflyttningen till andra planet? Får Shoppingcentrumet en lägre elräkning då min kompis väljer trapporna istället för rulltrappan?

Försök II: Jag tände ett vanligt stearinljus och funderade extra mycket över den vanliga proceduren.

Försök III: På ett stenbänk ställde jag en ficklampa lysande nedåt och lät den stå 2 minuter. Därefter tog jag bort ficklampan och kände på ytan där den lyst.

Försök IV: Jag blåste upp en ballong och släppte iväg ballongen utan att knyta den.

Försök V: Efter att ha fyllt ett glas med 100 ml vatten blandade jag i 10 ml kaustiksoda i vattnet och rörde försiktigt om. Om försöket ska kopieras eller upprepas uppmanas det att använda skyddsglasögon och handskar då kaustiksoda är frätande."... Köp tillgång för att läsa mer

Energiomvandlingar i vardagen | Labbrapport

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-05
  Skriven av Studerande på Termin 11
  Rapporten är väl utförligt och bra beskrivande ....
 • 2015-04-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra hjälp och lätt att förstå.
 • 2017-03-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  dasdasdsadasfasfasfsfsdfsdfs
 • 2016-11-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra laborationsrapport.