Influence of Music (Musikens påverkan) | Uppsats

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Engelska 5
 • A
 • 1
 • 424
 • PDF

Inlämningsuppgift: Influence of Music (Musikens påverkan) | Uppsats

En kort uppsats på engelska, där eleven beskriver sina personliga erfarenheter med musik och dess förmåga att hjälpa individer genom tuffa situationer i livet.

Lärarens kommentar

Personlig text, bra struktur och bra ordförråd. MVG-kvalité.

Elevens kommentar

Den kan göras lite längre om det behövs, men jag tycker inte att det behövs mycket mer än det.

Utdrag

For me it didn't matter how wonderful the highlights of my life were, the low points were constantly on my mind. And I was diving into an endless cycle of thinking and rethinking.

But then one day I heard a song called ”Home”, a song that would change my life forever. A song I could release my emotions to. This song became very important to me. It was now my sanctuary. I put everything I had into it, and when the song ended it felt like I had accomplished something great.

The feelings I got from this song were inexplicable, it felt like I was slowly fading away like the stars in the morning, it felt as if I could... Köp tillgång för att läsa mer

Influence of Music (Musikens påverkan) | Uppsats

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvc3451246525
 • 2016-05-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  tack så mycket för texten!