Engelska lånord i svenskan | Det svenska språket

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • C
  • 4
  • 1680
  • PDF

Utredande text: Engelska lånord i svenskan | Det svenska språket

En uppsats där eleven undersöker engelska lånord i det svenska språket. Eleven ger först en introduktion till lånord i dagens samhälle, och besvarar sedan följande frågor:

• Vad är det som gör att vi i Sverige låter engelskan ha ett sådant stort inflytande på oss och vårt språk trots att det tal- och skriftspråk vi redan har är fullt fungerande?
• Vad har engelskan haft för påverkan på svenskan och vad kommer den att ha för roll i hur det svenska språket kommer att utvecklas?

Notera att referenser finns, men att källförteckning saknas.

Innehåll

- Engelska lånord i svenskan
- Vad är det som gör att vi i Sverige låter engelskan ha ett sådant stort inflytande på oss och vårt språk trots att det tal- och skriftspråk vi redan har är fullt fungerande?
- Vad har engelskan haft för påverkan på svenskan och vad kommer den att ha för roll i hur det svenska språket kommer att utvecklas?

Utdrag

"Lennart Waje och Svante Skoglund lyfter i sin bok Svenska Timmar-språket (2011) fram att det finns olika typer av ordlån: direktlån, översättningslån, betydelselån och konstruktionslån. Direktlån är när man tar ordet och använder det i sin ursprungliga form som till exempel orden team, mixer, piercing, stroke och event. Översättningslån är ord som vi lånat och översatt ordagrant som till exempel leva upp till, ansiktslyftning, ha en bra dag och andrahandsaffär. Betydelselån är när ett ord eller en sammansättning av ord får en ny eller ytterligare en betydelse som följd av påverkan från ett annat språk. Exempel på detta är ord som..."... Köp tillgång för att läsa mer

Engelska lånord i svenskan | Det svenska språket

[0]
Inga användarrecensioner än.