Engelska språkets roll i globaliseringen | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Svenska 2
  • D
  • 7
  • 1298
  • PDF

Engelska språkets roll i globaliseringen | Utredande text

En enkel utredande text som handlar om det engelska språkets roll i globaliseringen. Här utreds varför engelskan är så utbredd att många världen över behärskar språket samt vilka konsekvenser det har fått för globaliseringsprocessen.

Innehåll

Vilken roll har engelska språket spelat i globaliseringsprocessen?

1 Inledning
1.1 Syfte och mål
1.2 Frågeställning
1.3 Avgränsningar
2 Metod
2.1 Tillvägagångssätt
2.2 Källkritik
3 Huvudkapitel
4 Analys och diskussion
4.1 Analys
4.2 Egna synpunkter
Källförteckning

Utdrag

Under århundraden har stora delar av världen varit under Brittiskt styre och en av många konsekvenser av detta är att det engelska språket har tvingats på folk och/eller det engelska språket har blivit ett gemensamt språk som sedan blivit det officiella språket i landet, ex Australien, och en majoritet av befolkningen talar det som modersmål. I världen är det 115 länder som har engelska som ett officiellt språk och 341 miljoner människor talar det som sitt modersmål (http://illvet.se/manniskan/varldens-13-mest-talade-sprak). Den brittiska styrelsen utförde ett... Köp tillgång för att läsa mer

Engelska språkets roll i globaliseringen | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.