Engelska i svenskt tal | Argumenterande tal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • A
 • 2
 • 652
 • PDF

Engelska i svenskt tal | Argumenterande tal

Argumenterande tal om språkförbittringen av svenskan genom internationaliseringen av det engelska språket. Eleven säger att engelska är ett naturligt steg mot ett mer globalt samhälle. Här tas fram kulturella påverkningar, historiska begrepp för tidigt engelskt inflytande och flertal typexempel på hur vanlig engelskan är i dagligt tal och i samhället.

Lärarens kommentar

Ett bra tal, där du övertygar oss om din tes, dvs att engelskans inflytande är ett naturligt steg i vår utveckling. Du ger konkreta exempel för att stärka dina argument. Du har också med ett motargument som du bemöter. Dispositionen känns genomtänkt och du har ett välskrivet manus språkligt. Kom ihåg att när du anger källor ska du ta med författarens hela namn, alternativt bara efternamnet, aldrig bara förnamnet.

Elevens kommentar

Ta med hela författarens namn vid bruk av källor

Utdrag

I artikeln ”Slängd i engelska” skriver Bo Degerman om folks inbillning att engelskans inflytande i svenskan kom först efter efterkrigstiden. Men han själv, tillsammans med många andra forskare, hävdar att vi i svenskan har lånat ord från engelskan redan från 1200-talet, och att svenskan i själva verket består till huvudsak av lånord sedan urminnes tider. Bo skriver också om andra faktorer som har gjort att engelskan i nutid är så utbredd. Han menar att historien visar att med makt följer språk och säger att ”makten talar, och vi härmar”. Just detta faktum, att makt följer språk tror jag är huvudfaktorn i engelskans inflytande i svenskan. Då USA och England är två av våra idag mäktigaste länder och centrala platser för multinationella företag, är det också här som arbetsmöjligheterna och kompetensen finns. Om vi vill kunna figurera i handel med dessa starka nationer, är det också enormt viktigt att behärska dess språk... Köp tillgång för att läsa mer

Engelska i svenskt tal | Argumenterande tal

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätte bra ta!, väldigt bra!l
 • 2016-10-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2017-04-19
  Bra och inspirerande tal.
 • 2017-02-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaa