Engelskan – den nya svenskan? | Referat

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Svenska A
 • Inget betyg givet
 • 1
 • 244
 • PDF

Engelskan – den nya svenskan? | Referat

Ett referat till artikeln Engelskan – den nya svenskan? Marian Radetzki (Dagens Nyheter, 28.06.2007).
I artikeln presenteras argument för att engelska ska ersätta svenskan som förstaspråk i Sverige.
Eleven läser kursen Svenska A och går i årskurs 1 på Samhällsvetenskapsprogrammet.

Utdrag

I artikeln Engelskan – den nya svenskan? (Dagens Nyheter, 28.06.2007) redogör professor Marian Radetzki för möjlighet att ersätta svenska språket med engelska. Hon ifrågasätter svenska språkets värde och anser svenskan att vara begränsande eftersom svensktalande tvingas att ”förvärva ett världsspråk vid sidan om”. Dock har övergången både fördelar och nackdelar.

Radetski motiverar att i samband med globaliseringen blir engelskan allt mer dominerande på marknaden såsom politisk- och kultursfären. Även idag finns det företag i Sverige som har engelskan som arbetsspråk. Engelskan ....... Köp tillgång för att läsa mer

Engelskan – den nya svenskan? | Referat

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2012-08-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bäst den första delen, brister stavfel..
 • 2015-11-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra med saknas källor