Engelskan, ett hot mot svenska språket? | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • B
 • 2
 • 563
 • PDF

PM (Promemoria): Engelskan, ett hot mot svenska språket? | PM

Ett PM som handlar om engelskans inflytande över det svenska språket. PM:et ställer sig frågan om engelskan är ett hot mot det svenska språket, och använder flera relevanta källor för att utreda ämnet.

Utdrag

Engelskan, ett hot mot svenska språket?
Att språk är något dynamiskt som ständigt omformas och utvecklas i samspel med omvärlden är inget nytt. Exempelvis har influenser från andra språk format svenskan i olika grad under olika tider i historien och just nu är det språk som vunnit mark på en rad fronter det engelska språket. En del människor ser detta som en naturlig del av språkutvecklingen medan andra anser att engelskans utbredning kan komma att få negativa konsekvenser. Utgör engelskan ett hot mot det svenska språket?

I Språktidningen skriver Maria Arnstad i artikeln ”Coola ner! Engelskan är okej” (hämtad: 2015-09-16) om hur mycket svenskan är influerad av engelskan, att det svenska språket innehåller många engelska så kallade låneord. Trots detta... Köp tillgång för att läsa mer

Engelskan, ett hot mot svenska språket? | PM

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra skrivet, tack att du lade upp den! :)
 • 2017-02-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra argument och väldisponerad
 • 2017-03-23
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jag tror det är bra text
 • 2017-02-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  välgrundat och nyanserat