Engelskans påverkan på det svenska språket | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska 2
 • C
 • 2
 • 782
 • PDF

Engelskans påverkan på det svenska språket | Utredande text

En utredande text om engelskans påverkan på det svenska språket. Eleven berättar inledningsvis vad låneord är och hur de påverkar språk, och redogör sedan för den svenska språkhistorian. Vidare diskuteras om förekomsten av låneord är negativt eller ej.

Utdrag

En stor debatt inom svensk språkhistoria som pågått i många år är debatten om engelskans inflytande. Vilka är konsekvenserna av att engelskan blir en allt större del av det svenska språket? Urholkas vårt språk, eller berikas det?

För att kunna förstå Engelskans påverkan på det svenska språket, måste man först förstå Varför och hur ett språk påverkas av ett annat. Ett språk influerar oftast ett annat genom låneord, det är mycket sällan att grammatiken påverkas. Anledningen till att lånorden tas in är oftast när det kommer något nytt som inte har någon benämning, t.ex. en uppfinning eller upptäckt. Då använder man ursprungsordet och anpassar det på ett eller annat sätt för att fungera i språket. Det finns flera olika typer av låneord beroende på hur de anpassas. Ett direktlån är ett ord som knappt anpassas där stavningen inte förändras och där fonologin förändras lite, ibland inget alls. Exempel på svenska direktlån är radio, cash, manager . Så varför sker dessa förändringar... Köp tillgång för att läsa mer

Engelskans påverkan på det svenska språket | Utredande text

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Välförklarat! Bra gjort!
 • 2017-03-23
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Det är bra utredande text.
 • 2016-04-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Intressant, fick inspiration