Enkätundersökning: Lever vi i ett stressat samhälle?

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • C
  • 9
  • 2008
  • PDF

Enkätundersökning: Lever vi i ett stressat samhälle?

En enkätundersökning som handlar om stress och hur människor upplever stressymtom. Undersökningen vill ta reda på om vi lever i ett stressat samhälle, och reder ut frågan genom att undersöka 16 personer och deras attityder kring om de själva var stressade, varför, samt vilka symtom de upplevde.

Undersökningen utgår från följande frågeställningar:

- Hur påverkas människan egentligen av stressiga upplevelser?

- Vet folk om varför de är stressade?

- Är det någon skillnad inom olika åldersgrupper hur och varför de upplever stress?

Lärarens kommentar

Bra uppsats med bra frågeställningar och resultat.

Innehåll

1 Inledning 3
1.1 Syfte 3
1.2 Frågeställningar 3
2 Metod och material 4
3 Resultat 6
3.1 Resultat av enkätundersökning 7
4 Diskussion 8
Bilaga 10

Utdrag

Det är individuellt hur folk reagerar när man känner sig stressad i olika situationer. I min enkät har jag bland annat valt att ställa frågan om just vad som gör folk stressade. Jag har också ställt frågor som ”hur påverkas du av stress?” och ”hur ofta påverkas du av stress?”. Av ren nyfikenhet ansåg jag även att det vore intressant att veta vilken åldersgrupp enkätdeltagarna befann sig i, och fick resultat att de flesta var unga människor mellan 16 och 24 år gamla.
Mitt syfte med enkäten var främst att ta reda på hur människor i min egen omgivning upplever stress.

---
I min undersökning om stress har jag gjort en enkät via Survey Monkey som sammanlagt 16 personer svarat på. Jag använde mig av Survey Monkey eftersom jag tycker det var det enklaste, smidigaste och snabbaste sättet för folk att kunna svara på min enkät och undersökning. Survey Monkey är en lättfattlig sida på internet där man själv kan göra egna enkäter. Jag använde mig av deras gratisversion och tyckte att det funkade mycket bra.

---
Stress brukar beskrivas som ett tillstånd vars uppkomst sker när en människa utsätts för påfrestningar av olika slag. Man ser stress ur olika perspektiv, från det psykologiska perspektivet, biologiska perspektivet och det sociala perspektivet. När man studerar stress från ett biologiskt perspektiv fokuserar man på kroppsliga och fysiologiska reaktioner som kroppen startar igång vid hotfulla eller stressiga situationer. Det sociala perspektivet talar istället om samhällets faktorer och sociala förhållandens gällande påverkan gällande stress. Sist men inte minst har vi det psykologiska perspektivet som siktar in sig på ens egna uppfattning och upplevelse av stress, men också hur vi klarar av att hantera situationen... Köp tillgång för att läsa mer

Enkätundersökning: Lever vi i ett stressat samhälle?

[0]
Inga användarrecensioner än.