Entalpiändring och Hess lag | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 1
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 360
  • PDF

Entalpiändring och Hess lag | Labbrapport

En kort och enkel labbrapport som går ut på att beräkna ändringen i entalpin i en reaktion och analysera Hess lag. Detta görs genom att använda en kalorimeter.

Innehåll

A8:1 Entalpiändring och Hess lag

- Syfte
- Materiel
- Kemikalier
- Utförande
- Resultat
- Slutsats

Utdrag

Materiel: Kalorimeter, magnetomrörare, termometer, våg, mätglas 200 cm3,, två mätglas på 100 cm3,
sked

Kemikalier: KOH(fast), KOH- lösning (2,00 mol/dm3), HNO3 (2,5 mol/dm3)

Utförande: Vi började först med att räkna ut C0, genom att då ta massan av halva kalorimetern multiplicerat med den specifika värmekapaciteten för materialet den var gjord av. Därefter räknade vi ut massan på fast KOH och då också ta hänsyn till att ämnet innehöll 15 massprocent vatten.
Fast KOH fick reagera med destillerat vatten och vi avläste begynnelsetemperaturen när allt var löst.
Därefter fick KOH-lösningen reagera med salpetersyra och då mätte vi starttemperaturen på båda lösningarna och tog ett medelvärde och den högsta temperaturen när de blandades.
Till sist fick fast KOH reagera med salpetersyra och även där avläste vi begynnelsetemperaturen.
Därefter använde vi oss av formeln: ΔH = C * ΔT/ n1, för att få fram skillnaden i entalpin hos reaktionerna... Köp tillgång för att läsa mer

Entalpiändring och Hess lag | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Entalpiändring och Hess lag | Labbrapport.