Entreprenörskap | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Entreprenörskap
 • B
 • 2
 • 663
 • PDF

Entreprenörskap | Frågor och svar

Frågor och svar om entreprenörsskap, som bl.a. redogör för företagsstyrelsers ansvarsfrihet, vilka företagsformer som kan vara lämpliga när man ska starta företag, samt alla punkter som en årsredovisning bör innehålla.

Elevens kommentar

Kan behöva ändras lite beroende på företagsform.

Innehåll

1. Vilket är det högst beslutande organet i företaget?
2. Vad innehåller årsredovisningen? Till vem riktar sig den? När ska den skickas ut?
3. Vad visar resultat och balansräkningen i årsredovisningen?
4. Vad betyder ansvarsfrihet för styrelsen i revisionsberättelsen? Vad händer om styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet?
5. Vilka företagsformer(minst två olika) kan du tänka dig välja om du skulle starta ett företag i höst med utgångspunkt från din verksamhet? Resonera och presentera skillnaderna.

Utdrag

• Förslag till vinstdisposition. Här ska man framföra hur företaget vill dela upp vinsten från det gångna året, om riskkapitalisterna ska ha en andel, om det delas upp mellan företagets medlemmar eller om man skänker vidare pengarna för att ge ett exempel.
• Man behöver även en revisionsberättelse där företagets revisor, efter att ha granskat företags räkenskaper under det gånga året, redogör sin granskning och... Köp tillgång för att läsa mer

Entreprenörskap | Frågor och svar

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Perfekt! Håller med eleven att den måste skräddarsys till sitt eget.
 • 2015-09-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Extremt bra och sammanfattande.
 • 2016-04-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Strukturerat och informativ