Envälde och Diktatur | Historia, Idé, Fördelar och Nackdelar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap B
 • C
 • 3
 • 1228
 • PDF

Fördjupningsarbete: Envälde och Diktatur | Historia, Idé, Fördelar och Nackdelar

En uppsats i Samhällskunskap B, där eleven redogör för envälde och diktatur. Fokus ligger på dess historia, grundläggande idé, samt för- och nackdelar. Vidare så beskrivs även mänskliga rättigheter i ett diktatoriskt land, och exempel på länder där diktatur förekommit eller fortfarande förekommer. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Bra tankar om de mänskliga rättigheterna i ett diktatoriskt land, och bra exempel.

Elevens kommentar

Man skulle kanske kunna skriva mer om länder som styrs av envälde/diktatur.

Innehåll

- Enväldets historia
- Grundläggande idé
- Landet
- För- och nackdelar
- Mänskliga rättigheter i ett diktatoriskt land

Utdrag

"Enväldets historia:
Envälde har många synonymer som har använts i olika betydelser under flera årtal. Enväldets synonymer är tyranni, despoti, diktatur, monokrati och junta. Det första och största var under Antikens tid under tiden ca 600 efter Kristus då kavades envälde och tyranni och det betydde att härskarna bestämde och var våldsamma. En känd diktatur under den tiden var bland annat Cypelos. Under upplysningstiden mellan 1680-1718 så var Sverige ett envälde. Den tiden kallas för ”Det Karolinska Tiden”. Många länder i Europa hade under denna tid och före denna tid också envälde. Då var det Karl X1och Karl X11 som hade makten i Sverige. En annan viktig person som har varit diktator är Adolf Hitler. Ett exempel som finns i våran tid idag är Nordkorea som har envälde som statsskick. Nordkorea anses vara världens hårdaste land i världen och allt i landet styrs av en person som heter Kim Jong II."... Köp tillgång för att läsa mer

Envälde och Diktatur | Historia, Idé, Fördelar och Nackdelar

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-02
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Gbfecsesesseswswcsds